UniProtKB/Swiss-Prot PTM Description

Larval storage protein (LSP) which may serve as a store of amino acids for synthesis of adult proteins

Glycan Structures

Notes

Accompanying information

Structure Format

CFG/Essentials Text Oxford

Sequence

MKSVLILAGLVAVALSSAVPKPSTIKSKNVDAVFVEKQKKILSFFQDVSQLNTDDEYYKIGKDYDIEMNMDNYTNKKAVEEFLKMYRTGFMPKNLEFSVFYDKMRDEAIALLDLFYYAKDFETFYKSACFARVHLNQGQFLYAFYIAVIQRPDCHGFVVPAPYEVYPKMFMNMEVLQKIYVTKMQHGLINPEAAAKYGIHKENDYFVYKANYSNAVLYNNEEQRLTYFTEDIGMNAYYYYFHSHLPFWWTSEKYGALKERRGEVYFYFYQQLLARYYFERLTNGLGKIPEFSWYSPIKTGYYPLMLTKFTPFAQRPDYYNLHTEENYERVRFLDTYEKTFVQFLQKDHFEAFGQKIDFHDPKAINFVGNYWQDNADLYGEEVTKDYQRSYEVFARRVLGAAPMPFDKYTFMPSAMDFYQTSLRDPAFYQLYNRIVEYIVEFKQYLKPYTQDKLYFDGVKITDVKVDKLTTFFENFEFDASNSVYFSKEEIKNNHVHELRCATRLNHSPFNVNIEVDSNVASDAVVKMLLAPKYDDNGIPLTLEDNWMKFFELDWFTTKLTAGQNKIIRNSNEFVIFKEDSVPMTEIMKMLDEGKVPFDMSEEFCYMPKRLMLPRGTEGGFPFQLFVFVYPFDNKGKDLAPFESFVLDNNLLASLWIAPLLMHYSRFLTCISRIFSFTTRVNGSLTNSIFLRMTHMIMLFQKIKF

References 1

  1. Structural determination of the N-glycans of a lepidopteran arylphorin reveals the presence of a monoglucosylated oligosaccharide in the storage protein.

    Kim S, Hwang SK, Dwek RA, Rudd PM, Ahn YH, Kim EH, Cheong C, Kim SI, Park NS, Lee SM

    PubMed: 12626419 Year: 2003